4 marca 2016

Audyt Potencjału

Zastosowanie odpowiednich testów i narzędzi psychometrycznych do określania profilu osobowościowego, predyspozycji zawodowych i bilansów kompetencyjnych w celu odkrycia wewnętrznego potencjału danej osoby i świadomego podejmowania decyzji związanych z pracą na danym stanowisku.

Do grupy najbardziej popularnych zmiennych badanych przy pomocy testów psychologicznych należą: 

 1. Style kierowania
 2. Kompetencje społeczne
 3. Osobowość
 4. Wartości
 5. Motywacja

Wyniki diagnozy możesz stosować do:

 • wytyczenia indywidualnej drogi rozwoju zawodowego zgodnego z Twoimi naturalnymi zdolnościami i umiejętnościami,
 • zbudowania osobistej mapy talentów i mocnych stron,
 • rozwoju efektywnego stylu komunikacji i przeciwdziałania wchodzeniu w konflikty ze współpracownikami,
 • rozwijania kompetencji kierowniczych tak, aby wspierać kierunek obrany przez organizację,
 • planowania dla siebie optymalnych zakresów obowiązków i przyszłych zadań gwarantujących satysfakcję,
 • oceny kompetencji kierowniczych u osób mających objąć funkcje liderów,
 • przydzielania pracownikom zadań i celów w sposób zapewniający największą efektywność realizacji,
 • budowania dobrze współpracujących zespołów,
 • optymalizacji decyzji związanych z obsadzaniem stanowisk pracy

kompetencje zawodowe

Opracowanie – Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego