Coaching Kariery

„Prawdziwe bogactwo to nie to, ile Twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim Cię uczyni.”
Pellegrini Pino

Coaching Kariery kierowany jest do wszystkich, którzy chcą zaplanować i rozwijać swoją karierę zawodową Umożliwia obiektywną ocenę aktualnej sytuacji zawodowej i wskazanie ewentualnych możliwości rozwoju bądź zagrożeń.

Dla kogo ?

Jest to forma pracy dedykowana dla osób, które chcą:

 • dla kogoodkryć swoją specjalizację zawodową i prawdziwe powołanie,
 • być bardziej skuteczne i efektywne w pracy,
 • odblokować swój potencjał i czerpać z pracy więcej satysfakcji,
 • wypracować drogę do awansu i rozwoju zawodowego,
 • rozwinąć swoje kompetencje zawodowe
  i umiejętności interpersonalne,
 • rozwiązać swój dylemat: pracować na etacie, czy założyć własną firmę,
 • być pewne swoich wyborów zawodowych: powrót na rynek pracy, zmiana zawodu, przekwalifikowanie,
 • mieć więcej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • lepiej zarządzać sobą w czasie,
 • przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
 • rozwiązać konflikty między przełożonymi /współpracownikami