4 marca 2016

Coaching

Coaching to partnerska relacja dwóch osób, służąca wsparciu Klienta w osiągnięciu ważnych dla niego celów zawodowych i osobistych, poprzez rozwój jego mocnych stron, eliminowanie ograniczeń i uwolnienie całego jego potencjału. Jest to efektywny proces ukierunkowany na dotarcie do szczytowych możliwości danej osoby w oparciu o rozwój jej wewnętrznych zasobów.

Coaching umożliwi Ci akceptować własne wybory i lepiej rozumieć samego siebie. Niekiedy może on przybrać postać treningu, przy którym wyciskasz siódme poty, ale smak zwycięstwa rekompensuje trud i wysiłek. Dzięki niemu przestaniesz chodzić utartymi ścieżkami, przełamiesz stare schematy myślenia i otworzysz się na zupełnie nowe możliwości. Mocną stroną coachingu jest szybkość i trwałość zmian, które gwarantuje osadzenie ich na gruncie Twoich wartości i przekonań. To sprawia, że zmiana jest zgodna z Twoją naturą i ma charakter całościowy.

W skrócie coaching to dla mnie:

Coaching Concept

  • Lepsza jakość życia
  • Nastawienie na cel
  • Poszerzanie perspektywy
  • Czerpanie z własnych doświadczeń
  • Praktyczne rozwiązywanie problemów
  • Pewność siebie
  • Inspirująca zmiana
  • Świadomość samego siebie i innych
  • Doświadczenie równowagi w życiu