24 lutego 2016

Coaching w liczbach

Raport z badania PricewaterhouseCoopers

Poniżej znajduje się raport, w którym zostały przedstawione korzyści z coachingu jakie wskazali klienci w następujących obszarach:

 •   Korzyści z coachingu wg PWCpewność siebie (80%)
 •   związki (73%)
 •   kompetencje komunikacyjne (72%)
 •   kompetencje interpersonalne (71%)
 •   wydajność w pracy (70%)
 •   równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 •   zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 •   rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 •   organizacja życia osobistego (61%)
 •   zarządzanie firmą (61%)
 •   zarządzanie czasem (57%)
 •   efektywność zespołów (51%)

Pobierz szczegółowy raport

Wyniki innych badań dotyczących coachingu

„Firmy z listy Fortune 500 deklarują 5-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Badania przeprowadzone na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji w coaching plus wiele niematerialnych korzyści.

źródło: Metrix Global 2004

„Klienci są zadowoleni z coachingu i ze swojej decyzji w zaangażowanie się w proces coachingowy. Badanie uwzględniające zarówno coaching grupowy jak i indywidualny, wykazało, że 99% klientów z regionu EMEA ocenia proces coachingowy jako bardzo satysfakcjonujący lub satysfakcjonujący. Jednocześnie 97% klientów zadeklarowało, że zdecydowałoby się na coaching, gdyby mieliby podjąć tę decyzję ponownie.”

źródło: ICF Global Coaching Client Study

92% respondentów intensywnych badań przeprowadzonych w 2005 roku uznało coaching prowadzony przez zewnętrznych coachów za efektywny lub bardzo efektywny.”

źródło: Chartered Institute of Personnel and Deelopment

„Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.”

źródło: Executie coaching as a transfer of training tool (…)

„Główną wartość z coachingu menadżerowie upatrują w zwiększaniu motywacji zespołu i pobudzaniu odpowiedzialności. Aż 85% menadżerów, zapytanych o główną wartość, jaką firma uzyskuje dzięki coachingowi, wskazuje na zwiększenie motywacji zespołu, a 80% na pobudzanie odpowiedzialności po stronie coachowanego. Liczba menadżerów korzystających z coachingu w Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 58% w 1996 roku do 77% w 2000 roku.”

źródło: Chartered Management Institute, UK

„ROI (wskaźnik zwrotu z inwestycji) w coaching w przypadku większości firm waha się między 100% a 1000%. Aż 86% firm, które posiadały dane dotyczące ROI z coachingu, zgłosiły co najmniej zwrot kosztów coachingu. 47% tych firm uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Mediana wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji.”

źródło: ICF Global Coaching Client Study